Instalacje technologiczne

Nadzory inwestorskie

Projekty sieci


Polityka prywatności

Ekologia, technologie komunalne, przemysłowe

Biuro projektowe EKOTOM z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Gen Maczka 9/15 zostało założone w 2002 roku przez mgr inż. Tomasza Nawieśniaka. Firma wykonuje dokumentację projektowo-kosztorysowe z branży instalacji i sieci sanitarnych z zakresu zarówno instalacji wewnętrznych takich jak projekty wod-kan, centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna czy projekty gazowe jak i sieci uzbrojenia zewnętrznego oraz urządzeń technicznych takich jak kotłownie, węzły cieplne i wentylatorownie. Najlepszą wizytówką naszej firmy są obiekty i sieci które zostały już wykonane. Biuro współpracuje z licznymi firmami z branży technologiczno-instalacyjnej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Zakres projektowy

Instalacje wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania i chłodzenia
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
Wodne instalacje przeciwpożarowe
Sieci cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne
Przemysłowe instalacje technologiczne
Oczyszczalnie ścieków
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Kosztorysy inwestorskie
Przedmiary robót

Zakres wykonawstwa

Nadzory autorskie
Nadzory inwestorskie

mouseover